"สัญญาเช่าคอนโด" เขียนยังไงให้รัดกุม ต้องระบุอะไรบ้างนะ?

"สัญญาเช่าคอนโด" เขียนยังไงให้รัดกุม ต้องระบุอะไรบ้างนะ?

Home   /   สาระบนดอย

โซน : 05 Nov 2023   16:04

square

 

        เคยมีหลังบ้านถามมาว่า เป็นนักลงทุนมือใหม่อยากปล่อยเช่า แต่เขียนสัญญาไม่เป็น กลัวจะมีปัญหาตามมาภายหลัง...

        บางครั้งประสบการณืก็เป็นครูที่ดี แต่ถ้ามีแนวทางก็จะอุ่นใจกว่าเนอะ เพราะข่าวก็ออกบ่อย ลูกบ้าน ผู้เช่า สะสมขยะ ทำห้องรก ไม่ดูแลห้องให้เลย 5555

        ซึ่งถ้ามันเกิดเหตการณ์ไม่คาดฝันกับห้องที่เราปล่อยเช่าขึ้นแล้ว "สัญญาเช่า" เนี่ยแหละที่เป็นพระเอกในการช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ให้เช่าอย่างเรามากที่สุด

        เพราะสัญญาเช่า เป็นสัญญาลักษณะต่างตอบแทนระหว่าง “ผู้เช่า” และ “ผู้ให้เช่า” มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างยึดถือกันเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง 

        ของแบบนี้มันต้อง วิน-วิน ทั้งสองฝั่ง พูดง่าย ๆ ก็คือผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนกับผู้ให้เช่า เพื่อได้พักอาศัยหรือใช้พื้นที่ที่ตนได้ระบุลงในสัญญา 

        ส่วนผู้ให้เช่าเองก็ต้องให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการครอบครองหรือทำประโยชน์ตามรายละเอียด ระยะเวลา และข้อกำหนดที่ได้ระบุลงในสัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าที่ดิน หรือเช่าทรัพย์อื่น ๆ 

        โดยเนื้อหาที่ต้องระบุลงในสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาการเช่าทรัพย์ประเภทใด ระบุตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดที่ดิน บ้าน ห้องต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ให้ชัดเจน

        รวมถึงระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปว่าผู้ให้เช่าคือใคร ผู้เช่าเป็นเป็นใคร ทำสัญญาที่ไหน ระยะเวลาการเช่าอยู่ และจำนวนเงินค่าเช่าในแต่ละงวดเป็นจำนวนเท่าไรด้วยนะ

 

 

        ทีนี้เรามาดูแบบเจาะลึกเป็นข้อ ๆ  กันเลยครับ ผมรวบรวมมาแล้วว่าเนื้อหาหลัก ๆ ตวรจะมี 6 ข้อนี้ระบุไว้อย่่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เช่าอย่างเรามั่นใจ 555

 

1. ข้อมูลส่วนตัวทั่วไป

        รายละเอียดของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ชื่อ-สกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ รวมถึงเลขที่ห้องและที่อยู่คอนโด

 

2. ระยะเวลาเช่า

        ระบุวันที่เริ่มต้นเช่าและระบุวันเวลาว่าเช่าเป็นระยะเวลานานเท่าไร

 

3. รายละเอียดทรัพย์สินที่ปล่อยเช่า

        ทำการแนบท้ายรายการทรัพย์สินภายในห้อง ที่ปล่อยให้เช่าพร้อมกับห้อง ทั้งนี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช็กสภาพสิ่งของแต่ละชิ้นก่อนปล่อยเช่าและหลังจากผู้เช่าตกลงย้ายออก (ผู้เช่าและผู้ให้เช่าเห็นร่วมกัน) ให้ทั้งสองฝ่ายเก็บภาพไว้เป็นหลักฐาน ป้องกันสิทธิโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องการจ่ายค่าปรับของทั้งฝ่ายเจ้าของห้องและผู้เช่า ในกรณีเกิดความเสียหายจะปรับตามจำนวนเงินค่าซ่อมแซมที่ระบุไว้ในสัญญา

 

4. ความรับผิดชอบของผู้เช่า

        ชี้แจงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ห้องไม่ให้สกปรก และความเสียหายในกรณีที่ผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหาย

 

5. การชำระเงิน

        จำนวนเงินที่จ่ายก่อนเข้าพัก แบ่งเป็นค่าเช่าล่วงหน้า ค่ามัดจำ ค่าเช่าในแต่ละเดือน กำหนด วันที่และเวลาในการชำระเงินของทุก ๆ เดือน การคืนเงินมัดจำกรณีต่าง ๆ (ถ้ามี) ไม่ลืมระบุค่าปรับและขั้นตอนการทวงถามหรือการส่งหนังสือแจ้งหนี้ให้ชำระในกรณีชำระล่าช้า

 

6. ความรับผิดชอบกรณีทำผิดสัญญา

หัวข้อนี้ถือเป็นเนื้อหาสำคัญที่ควรระบุลงบนสัญญาเช่าคอนโดอย่างมาก เพื่อป้องกันฝ่ายใดฝ่านหนึ่งผิดสัญญา การให้เช่าโดยทรัพย์เป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้เช่า หากเกิดกรณีมีฝ่ายใดผิดสัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ หรือหากผิดข้อตกลงกันอย่างร้ายแรงสามารถนำหลักฐานฉบับนี้ฟ้องร้องต่อศาลได้

 

สัญญาจะซื้อจะขายคอนโดคืออะไร? - Property 101 Thailand

 

แล้วถ้าผู้เช่าไม่ทำตามตาสัญญาควรทำไง

 

        หลายคนในฐานะผู้ให้เช่าอาจจะมีคอนโดที่ปล่อยเช่าได้ โดยไม่ติดภาระใด ๆ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนปล่อยเช่า 

        แต่เมื่อเกิดกรณีที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า อาจกระทบผู้ให้เช่าที่ต้องแบ่งเงินค่าเช่าไปผ่อนชำระกับทางธนาคาร ถ้าหากผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่า จะต้องมีการแจ้งผู้เช่าตามขั้นตอน ดังนี้

  1. กลับไปอ่านสัญญาเช่าคอนโดที่เขียนร่วมกัน มีเงื่อนไข ขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร เช่น เมื่อผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าจะต้องมีการติดตาม ทวงถามด้วยวาจา แต่ถ้าหากยังไม่จ่ายอีกก็มีสิทธิทำเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของห้องทราบ เนื่องจากสัญญาจะมีการลงลายมือชื่อรับทราบทั้งสองฝ่าย สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมการเขียนสัญญาเช่าคอนโดต้องเขียนแบบรัดกุม
  2. หากทำทุกอย่างตามที่ระบุในสัญญาแล้ว แต่ผู้เช่าก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ สามารถแจ้งความได้ โดยการนำสัญญาและสำเนาหนังสือที่มีการส่งให้ผู้เช่าไปก่อนหน้านี้ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานีตำรวจ และแจ้งเพื่อไกล่เกลี่ยดำเนินการ (เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกมาเพื่อขับไล่ เน้นการพูดคุยเจรจาร่วมกัน)
  3. หากหลังจากแจ้งความแต่ผู้เช่ายังไม่มีวี่แววจะชำระเงินให้ สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ โดยมีสิ่งที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด คือล็อกประตู กุญแจ หรือขนของผู้เช่าออกจากห้องเด็ดขาด (รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว) ควรดำเนินการตามขั้นตอนดีที่สุด

        และนอกจากนี้แล้วในขั้นตอนการทำสัญญานั้น บางทีเราก็ไม่สามารถใช้สัญญาฉบับเดิมกับทุก ๆ โครงการ ทุก ๆ อสังหาที่เราต้องการปล่อยเช่าได้นะ 

        เราจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดี แก้ไขดัดแปรง ข้อมูล เนื้อหา ให้เหมาะสมกับอสังหาที่เราต้องการปล่อยเช่าและสถานการณ์ปัจจุบันของสภาพแวดล้อมด้วย อย่าลืมน้าาาาา บุยย

 

คอนโดซื้อถูกกว่าเช่าจริงไหม แบบไหนคุ้มค่าตอบโจทย์มากกว่ากัน

Tag : สัญญาเช่าคอนโด | สัญญา | เช่าคอนโดติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

มั่นใจว่าผมอยู่กับ "Ashton Residence 41" มาไม่น้อยกว่าใคร...

มั่นใจว่าผมอยู่กับ "Ashton Residence 41" มาไม่น้อยกว่าใคร...

"Q Prasarnmit" คอนโดสร้างเสร็จที่แทบจะติดรั้วมศว. ลดราคายิ่งกว่า Pre-Sales!! ไม่ซื้อตอนนี้ จะไปซื้อตอนไหน?

ตั้งแต่ผมเริ่มก้าวเท้าเข้ามาลงทุนคอนโด สามารถบอกได้เลยว่า ปีนี้ เป็น 1 ในปีที่ "ราคา" คอนโด ดีที่สุดแล้ว หลายๆเจ้า ขนคอนโดมาวางแผงขายลดราคา ทั้งเก่า และใหม่

จะจ่ายค่าส่วนกลางแพงกว่าทำไม? ในเมื่อ "NOWW MEGA" คอนโดรั้วติด "Mega บางนา" ให้ครบ จบเท่าที่ชีวิตต้องการ แต่จ่ายในราคาสบายกระเป๋า!

ผมเชื่อว่า คนจำนวนมาก ยังต้องการให้มี สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และถ้ามีศักยภาพทางการเงินที่มากพอ "NOWW MEGA" ก็อาจไม่ใช่โครงการที่คุณมองหา


ติดดอยโร้ดทู

"ONE ORIGIN SUKHUMVIT 68" ไลน์อัพแตกแตน สมความเป็นแดน ONE ORIGIN

"ONE ORIGIN SUKHUMVIT 68" ไลน์อัพแตกแตน สมความเป็นแดน ONE ORIGIN

เฟล็กซี่ สำโรง-อินเตอร์เชนจ์ (FLEXI Samrong-Interchange) คอนโดใหม่ POP สุดในย่านสำโรง! ใกล้รถไฟฟ้า เริ่มต้นแค่ล้านนิดๆ!!

'เฟล็กซี่ สำโรง-อินเตอร์เชนจ์' คอนโดใหม่ ใกล้รถไฟฟ้าสถานี Interchange ทั้ง BTS สายสุขุมวิท และ MRT สายสีเหลือง สถานีสำโรง POP สุดในย่าน Facilities จัดเต็ม​ 3 ชั้น

"Origin Place Chaengwattana" (ออริจิ้น เพลส แจ้งวัฒนะ) คอนโดใหม่ติด ถ.แจ้งวัฒนะ ใกล้สายสีชมพู

ออริจิ้น หรือที่ผมชอบไปเรียกเค้าว่าพี่อัศวินเนี้ย เค้าสมฐานะเจ้าอสังหาฯ ที่เปิดตัวคอนโดเยอะที่สุดในปี 2023 จริงๆ แหละ ไอเราก็เป็นเพจคอนโดซะด้วย ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ตามเก็บทำเลมาเล่าให้ทุกคนอ่านกันต่อเนื่อง5555


ติดดอยสไตล์

เหล่า Tin Box Collector ห้ามพลาด!! “Krispy Kreme Greeting Holiday Gift” กล่องพรีเมียมสุดน่ารักต้อนรับเทศกาลคริสต์

แค่เห็นก็ใจสั่นแล้ว กล่องคิ้วท์อะไรเบอร์นี้!! “Krispy Kreme Greeting Holiday Gift” นำลวดลายเทศกาลคริสต์มาตกแต่งบนกล่องพรีเมียมสีสันสดใส จับคู่มากับเซตความอร่อยของโดนัทเนื้อนุ่มให้เลือกฟินถึง 2 สไตล์

Krispy Kreme ชวนทุกคนมาเติมความสดชื่น กับเครื่องดื่มใหม่สไตล์ฟรุตตี้ THE SEASON OF JOYFUL เครื่องดื่มปั่นสีสันสดใส 3 รสชาติ

นอกจากจะขยันออกโดนัทหน้าใหม่ทุกเทศกาลแล้ว เครื่องดื่มประจำเทศกาลเค้าก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะ!!

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขไปกับ “Krispy Kreme x elf Specialty Doughnuts” กับโดนัทหน้าใหม่ 4 หน้า 4 สไตล์ สุดคิ้วท์!!

คริสปี้ ครีม ยกเอามู้ดของความสุขมาไว้บนโดนัทหน้าใหม่!! กับ “Krispy Kreme x elf Specialty Doughnuts” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขถึง 4 หน้า 4 สไตล์

รีวิวทดลองนั่ง "น้องนมเย็น" พร้อมเจาะลึกสถานี Interchange

'น้องนมเย็น' หรือ รถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยมีกำหนดให้ประชาชนได้ทดลองใช้ฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. - 17 ธ.ค. 2566

"X+living’s Cinema and Bookstore" cross-brand space ที่เป็นไปได้ระหว่าง "โรงหนัง" กับ "ร้านหนังสือ"

อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตลอดช่วงโควิด-19 ครับ ตอนนั้นโรงภาพยนตร์ทั่วโลกต้องปิดตัวลงเป็นระยะเวลานาน การถ่ายทำก็หยุดชะงัก เรียกว่าพังกันไปเป็นหย่อมๆ

"New Sukiyaki Nanjing" นี่คือร้านที่ดีที่สุดในทริปเซี่ยงไฮ้

นี่คือร้านที่ดีที่สุดในทริปเซี่ยงไฮ้ ผมอยู่ 5 วัน กินร้านนี้ไป 2 วันติด! เอาแบบนี้ ถ้าพี่จีนจะทำบุฟเฟต์ขนาดนี้ จะมีใครไปสู้พี่เค้า เดี๋ยวจะบรรยายให้อ่านก่อนว่าเค้าทำอะไรให้บ้าง แล้วมาเดาราคากัน


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com