เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

เปิดหลักเกณฑ์ & แนวปฏิบัติ "การชำระหนี้ เพื่อลดหนี้เสีย" เริ่มบังคับใช้ปีหน้าแล้วนะ

Home   /   ติดดอยมีเงิน

โซน : 22 Nov 2020   17:25

BB_20201118_003

        ช่วงโควิด-19 นี้แทบทุกคนได้รับผลกระทบจากเจ้าวิกฤตตัวร้ายนี้ไปกันถ้วนหน้าครับ เรียกได้ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแบบแบ่งๆ กันไปตามยถากรรม 5555

        ไม่ว่าจะด้านธุรกิจ ด้านการงาน หรือด้านความเป็นอยู่ ก็คือกระทบหมด กระทบจนเซเป๋ไปเลยทีเดียว

        แต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่กระทบมากๆ อย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของ "สภาพทางการเงิน"

        ธุรกิจเดินได้ยาก รายได้ก็ชะงักลง เงินที่ควรได้ก็ลดจำนวนลงไปอีก เรื่องพวกนี้คงไม่ต้องเกริ่นให้ฟังกันมากความ เพราะผมคิดว่าหลายๆ คนน่าจะรู้ซึ้งกันดีถึงผลกระทบของมันกันมากอยู่แล้ว มองเงินในกระเป๋าแล้วก็เศร้าใจ ใครๆ ก็เป็นหนี้ เฮ้อออ

BB_20201118_004

        และแน่นอนว่าทาง ธปท. เค้าก็พยายามช่วยเหลือเราๆ ท่านๆ กันด้วยการออกแนวปฏิบัติสำคัญเรื่องการชำระหนี้เพื่อลดหนี้เสียและลดภาระหนี้ของประชาชนครับ เมื่อมีมาตรการนี้ออกมาก็น่าจะช่วยให้คนที่ได้รับผลกระทบสามารถเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตนี้ไปได้หน่อย

        สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้นั้นก็มาเพื่อช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนเลยแหละ และเกณฑ์นี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่สำคัญในระบบการเงินของไทย 3 เรื่องครับ ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนนี้ดีกว่า

        หลักเกณฑ์สำคัญ 3 ข้อ

        1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น

        มาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนนั่นคือ การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นที่ผิดนัดจริง" เท่านั้น ตรงส่วนนี้คืออะไร? มันก็คือการที่หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้บริการจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เฉพาะในส่วนของเงินต้นงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นครับ

BB_20201118_005

        อันนี้คือเพื่อไม่ให้รวมไปกับส่วนของเงินต้นของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะต่างจากแนวปฏิบัติเดิมตรงที่ว่า ถ้าหากผิดนัดชำระหนี้แค่งวดเดียว ผู้ให้บริการทางการเงินก็สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมดได้เลย มันเลยจะทำให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก เจ้าเกณฑ์ใหม่ข้อนี้เลยทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้นั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นธรรมกับประชาชนตาดำๆ อย่างเรามากขึ้นนั่นเองครับ

        2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ "อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกิน 3%" 

        สำหรับในข้อที่สองนี้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ เลยคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาคือ 8% ผู้ที่ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้ไม่เกิน 11% ครับ (แต่ว่าตรงนี้เองก็ต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วยนะ) ซึ่งมันจะแตกต่างไปจากวิธีการเดิมตรงที่ผู้ให้บริการทางการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ได้เอง

BB_20201118_006

        ซึ่งในส่วนของการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกหนี้พยายามจ่ายชำระหนี้ครับ แล้วก็จะเป็นการลดโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ไปเอง แถมยังช่วยให้ระบบการเงินนั้นมีความสมดุลมากขึ้น กลับกัน ในส่วนของการฟ้องร้องดำเนินคดีเองก็จะลดลง

        3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้ "ตัดค่างวดที่ค้างชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก"

        ข้อสุดท้ายนี้มาเพื่อให้ลูกหนี้ได้รับรู้ลำดับการตัดชำระหนี้ที่ชัดเจนครับ เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปจ่าย "ค่าธรรมเนียม-ดอกเบี้ย-เงินต้น" ของงวดหนี้ที่ค้างชำระนานที่สุดก่อน จะต่างไปจากแนวทางเดิมตรงที่เงินที่จ่ายเข้ามาจะถูกนำไปตัด "ค่าธรรมเนียมทั้งหมด" ตามด้วย "ดอกเบี้ย" ทั้งหมด แล้วจึงค่อยนำเงินส่วนที่เหลือนั้นมาตัด "เงินต้น" ทีหลังนั่นเอง 

BB_20201118_007

        การปรับเกณฑ์ใหม่ข้อนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เงินงวดที่ลูกหนี้ผ่อนในแต่ละเดือนนั้นสามารถตัดถึงเงินต้นได้มากขึ้น แล้วก็ช่วยลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ ที่สำคัญคือช่วยให้ลูกหนี้มีกำลังใจในการจ่ายชำระหนี้แบบต่อเนื่องต่อไปครับ อ้อ! นอกจากนี้ยังช่วยให้ประวัติการผ่อนชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นสอดคล้องไปกับข้อเท็จจริงมากขึ้นอีกด้วยนะ

        เริ่มเมื่อไหร่? ผิดนัดจะเป็นยังไง?

        ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ธปท. เค้าส่งหนังสือเวียนไปถึงผู้ให้บริการทางการเงินทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องประกาศการกำหนดเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แล้วล่ะครับ แต่ว่าตัวกำหนดเกณฑ์นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 หรือก็คือปีหน้าโน่น

        แต่ว่าในส่วนของลำดับการตัดชำระหนี้นั้นจะแตกต่างออกไปคือจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ครับ เพราะว่าทางผู้ให้บริการทางการเงินยังต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง 

        สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น ทางผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามสมควรได้ครับ

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ก็มีลูกหนี้จำนวนมากที่กำลังเดือดร้อนเพราะวิกฤตโควิด-19 อ่ะเนอะ ในกรณีแบบนี้เองก็คงจะมีเหมือนกันแหละ

BB_20201118_008

        ตัวมาตรการการชำระหนี้ที่ออกมาใหม่นี้น่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดหนี้เสียของระบบการเงินโดยรวมได้ไม่มากก็น้อยครับ และก็น่าจะช่วยให้ลูกหนี้ที่ไม่ตั้งใจจะผิดนัดชำระหนี้สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ด้วย แต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือมันช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินนี่แหละ

        แต่ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวหลังจากนี้คือผลกระทบบางอย่างอาจจะมีค่อยๆ ทยอยโผล่มาบ้างนะ เพราะหลายๆ ธุรกิจเองในตอนนี้ก็มีที่ขาดทุนอยู่ไม่น้อยเลย ยิ่งถ้าวิกฤตนี้ยังกินเวลายืดเยื้อต่อไปน่าจะมีผลกระทบที่หนักต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเราไม่น้อยเหมือนกัน

        เอาเป็นว่ายังไงปีหน้าเราได้รู้กันแน่นอนครับ ตอนนี้ใครคว้าจับอะไรไว้ได้ก็รีบคว้าไว้ก่อนเถอะ

 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

Atmoz แจ้งวัฒนะ คอนโดที่คนอยากเช่า "รอ" คนอยากซื้อ

'คอนโดเราสร้างเสร็จช่วงกลางปีหลังโควิด ตอนนี้โอนไปแล้วมากกว่า 80%' 'ตอนนี้มีคนลงทะเบียนรอเช่าห้องไว้หลายคน แต่น้อยกว่าคนปล่อยเช่า เลยต้องรอให้คนซื้อห้องก่อนแล้วค่อยเช่าต่อ!!!'

"Supalai Prime Rama 9" คอนโดสุดไพร์ม ราคาจับต้องได้ แห่งย่านพระราม 9

"โห อย่างกับ Low rise แถวสุขุมวิทตอนต้นเลย!!" เป็นคำที่หล่นออกมา ทันทีที่ผมย่างก้าวเข้าไปภายในอาณาเขตของโครงการ "Supalai Prime Rama 9"

kawa HAUS คอนโด Low Rise ที่สวยที่สุดที่เคยพบเจอ! บนทำเล ‘อ่อนนุช’ ที่ไม่ใช่ ‘อ่อนนุช’

ทั้งหมดนี้ทำให้ผมเข้าใจว่า 'พี่สิบหมื่น' สร้างเมืองใหม่ได้สำเร็จแล้ว ภายใต้ 'T77' แห่งนี้นี่เอง!


ติดดอยโร้ดทู

“นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์” 1 ก้าวจากรถไฟฟ้าสู่คอนโดส่วนกลาง 30 ชั้น!!!

ย้อนกันไปเมื่อสองปีที่แล้ว ผมได้มีโอกาสมาเปิดตัวโครงการ “นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์” แล้วครั้งนึง ตอนนั้นทึ่งมากนะที่เค้าบอกว่าจะมีส่วนกลางให้ถึง 30 ชั้น

แอบย่อง ส่องคอนโดรถไฟฟ้าสายสีทอง "คลองสาน" สถานีนี้ไม่ธรรมดา

หลังจากที่พาทุกคนไปสำรวจทำเลสายสีทอง ช่วงสถานีเจริญนครไปแล้ว ผมขอพาทุกคนเขยิบมาอีกนิด(แค่นิดเดียวจริง ๆ )ที่ "สถานีคลองสาน" กันบ้างดีกว่า

แวะดูคอนโด “สถานีเจริญนคร” สายสีทองต้องมาแล้ว!

หลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีทองเปิดวิ่งกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ผมเองก็ไม่พลาดขอแวะไปลองนั่งเจ้ารถไฟฟ้าคันกระปุ๊กกระปิ๊กนี้หน่อยครับ ว่าแต่คอนโดแถวนั้นมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะ


ติดดอยสไตล์

มาตกแต่งบ้านในฝันผ่านเกมมือถือ “Design Home” ที่ให้คุณแต่งบ้านได้ด้วยเฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ที่มีอยู่จริง

น้องหนูโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งแบบนี้ผมเองก็ละเหี่ยใจไม่น้อยครับ เพราะครั้งนี้กลับมาแบบหนักหน่วงกว่าเดิม เรียกได้ว่าใครที่สามารถทำงานที่บ้านได้ ก็ทำไปเพื่อความชัวร์ก่อนดีกว่า

“Living with Robots” เมื่อหุ่นยนต์มาอยู่ในชีวิตเรา

และต้องยอมรับจริงๆ ว่าตัวแปรสำคัญในการเร่งความคิดเหล่านี้คือการเข้ามาของ Covid–19 หลายอุตสาหกรรมหันไปพึ่ง Ai หรือ Robot กันมากขึ้นกว่าเดิม

จากที่ดินที่ขายไม่ได้ ‘พี่ต้นไม้’ จะเอามาทำ ‘Street Market’

เหมือน ‘พี่ต้นไม้’ จะเอาที่ดินที่ขายไม่ได้มาทำเป็นตลาดนัดประเภท ‘Street Market’ ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะ

รู้ปะ..Undertow ก็คือ dirty ถ้าใครชอบสายเข้มต้องมาจัดที่ Starbucks @sq1

Undertow เคยกินนานมากแล้ววว เพิ่งตระหนักได้ว่ามันก็คือ dirty นั่นเอง แสดงว่า Starbucks มันมีเมนูนี้นานละ เพียงแค่ขายที่แค่ sq1 ที่เดียว

"ย่างเนย สะพานพุทธ" สาขาใหม่ที่ยอดพิมาน ริมแม่น้ำ บรรยากาศดีมาก คนเพียบเลย

กระแสย่างเนยมาแรงมว้าก ถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดก็ตาม หลังบ้านคุณออมมาเปิดสาขาใหม่ที่ยอดพิมาน ริมแม่น้ำ บรรยากาศดีมาก

สีนั้นสำคัญไฉน? ติดดอยพาอัพเดทสีมงคลเสริมดวงให้รุ่งพุ่งปรี๊ด ประจำปี64

สีใครคิดว่าไม่สำคัญ รู้จักมั้ย? เสื้อสีมงคลอ่ะ!! นี่ไม่ได้งมงายนะ แต่วันนี้สีเหลืองเป็นกาลกิณีนะเธอ อย่าใส่นะ!!


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com