ส่องแนวคิดพัฒนาเมืองด้วย 5 สถานีรถไฟฟ้าต้นแบบ TOD

ส่องแนวคิดพัฒนาเมืองด้วย 5 สถานีรถไฟฟ้าต้นแบบ TOD

Home   /   ติดดอยล้อมวงเล่า

โซน :

MRT : เตาปูน / /

26 Sep 2020   17:11

cover

        อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าประเทศไทยของเรา มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจรภายในเมืองหลวงหรือกรุงเทพค่อนข้างมากใช่มั้ยล่ะ ทางที่แก้ได้และดูเป็นหนทางที่ดีก็คือการผลักดันในคนหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น

        จุดนี้เองทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ เร่งเดินหน้าทำการศึกษาและวางแผน พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน – TOD (Transit-Oriented Development) เป็นโครงการคู่ขนานกันไปด้วย

        โดยมีเป้าหมายที่สอดรับกับผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ ในการส่งเสริมให้กทม.เป็นเมืองกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานเต็มศักยภาพของพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบราง และผังเมืองรวมกทม.

        ซึ่งถ้าหากแผนการนี้ออกมาดี ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ลดการใช้รถยนต์ และสนับสนุนความเป็นเอกลักษณ์ของย่านให้ผสมผสานกับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างมากเลยล่ะครับ

        สำหรับการคัดเลือกสถานีที่จะนำมาเป็นต้นแบบในการทำ TOD เริ่มต้น จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี กฎหมาย และแผนงานที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่า มีพื้นที่น่าสนใจกว่า 100 สถานี กันเลยทีเดียว

        แต่ถ้าจะให้พัฒนาพร้อมกันในทีเดียวก็คงจะเกิดความวุ่นวายทั่วทั้งเมือง เค้าจึงมีการคัดเลือกสถานีศักยภาพเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ TOD 5 บริเวณ ประกอบด้วย

  • สถานีประตูน้ำ
  • สถานีวงเวียนใหญ่
  • สถานีเตาปูน
  • สถานีลำสาลี
  • สถานีบางขุนพรหม

        โดยแนวทางการออกแบบ 5 สถานีต้นแบบ ตามหลักการของ TOD ตามมาตรฐาน Institute for Transportation and Development Policy ก็เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์คนคนกรุงมากที่สุดจริง ๆ ครับ

        ไม่ว่าจะเป็น... การส่งเสริมการเดิน (WALK) การส่งเสริมการใช้จักรยาน(CYCLE) การสร้างเส้นทางเชื่อมต่อการเปลี่ยนถ่ายการขนส่ง(CONNECT) การออกแบบอาคารแบบผสมผสาน(MIX) การเพิ่มความหนาแน่น(DENSITY) การสร้างความกระชับ(COMPACT) และการสร้างความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง(SHIFT) 

        อยากรู้กันแล้วใช่มั้ยล่ะว่าแต่ละสถานีจะมีแนวคิดในการวางผังพัฒนาพื้นที่ยังไง และจะมีพื้นที่ใช้สอยอะไรให้เราสามารถไปใช้งานได้บ้าง ตามผมไปดูกันเล๊ยยย

bnr-skytrain

 

        สถานีเตาปูน - ศูนย์กลางการคมนาคม

        เริ่มต้นที่สถานีใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของชาวสายสีม่วงกันก่อนเลย พื้นที่โดยรอบสถานีถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง ที่เตรียมจะพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง บริเวณศูนย์คมนาคมพหลโยธิน หรือสถานีกลางบางซื่อ

        ซึ่งในอนาคตอย่างที่พวกเราทราบกันเลยครับว่าสถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมือง และเอชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเป็นจุดตัดสถานีรถไฟฟ้าระหว่างสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบันด้วย

        แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่สถานีเตาปูนจึงเน้นหนักไปที่การพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการเชื่อมต่อสถานีเตาปูนกับย่านที่สำคัญโดยรอบเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์คมนาคม หรือรัฐสภาแห่งใหม่ก็ตาม

        โดยจะมีการเพิ่มเส้นทางและโครงข่ายการสัญจรทั้งภายในและภายนอกย่านทั้งในแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตกให้เชื่อมถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก

        นอกจากนี้ยังส่งเสริมโอกาส การขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยพาณิชยกรรมและการอยู่อาศัยชั้นดี ร่วมกับการรักษาความมีเอกลักษณ์ของย่านค้าขายวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ไม้ บางโพ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตได้ครับผม

tod-เตาปูน1

tod-เตาปูน2

 

        สถานีบางขุนพรหม - ศูนย์กลางท่องเที่ยว

        ต่อกันที่พื้นที่รอบ สถานีบางขุนพรหม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากพื้นที่นี้จะต่อเนื่องกับเกาะรัตนโกสินทร์ทางเหนือ ยังเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีย่านชุมชนเก่าแก่มีอัตลักษณ์อยู่เป็นจำนวนมากด้วยครับ

        ซึ่งความมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของพื้นที่ที่โดดเด่นนี้เอง ที่ช่วยสะท้อนลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบชาวบางกอกให้เด่นชัดกว่าย่านอื่น ๆ บริเวณสถานีบางขุนพรหมจึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพราะสามารถชูจุดเด่นได้ทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงวิถีชีวิตชุมชน

        ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่เคยมีโอกาสได้ไปเดินเล่นย่านนี้จะพบว่าย่านบางขุนพรหมเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาก การพัฒนาจะเป็นแบบการเพิ่มความหนาแน่นสร้างบรรยากาศและกิจกรรมใหม่ให้กับย่าน 

        ทั้งนี้ก็เพื่อให้เมืองที่เคยเงียบเหงาแบบชุมชนเก่ามีความคึกคักที่มากขึ้น โดยกำหนดกิจกรรมพาณิชย์รูปแบบต่างๆ ตอบรับคนทำงานใหม่ในพื้นที่ รวมถึงช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจบนฐานของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อเนื่องกับเกาะรัตนโกสินทร์ให้มากขึ้นด้วย

        ประสานความหลากหลายของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่เดิมและธุรกิจใหม่ ที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมคงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งวิถีชุมชนบางกอกที่ร่วมสมัย ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางท่องเที่ยวและการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ริมน้ำ ศาสนสถาน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนด้วยระบบโครงข่ายทางเดินเท้าและจักรยานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

tod-บางขุนพรหม-1

tod-บางขุนพรหม-2

 

        สถานีประตูน้ำ - ศูนย์กลางพาณิชยกรรม

        ถ้าพูดถึงย่านที่มีความคึกคักด้านพาณิชยกรรมของกรุงเทพ หนึ่งในนั้นก็ต้องยกให้กับย่านราชประสงค์ใช่มั้ยล่ะ แต่ด้วยความที่พื้นที่บริเวณนั้นมีความเจริญอัดแน่นอยู่แล้ว ย่านที่ใกล้ ๆ อย่างประตูน้ำจึงเป็นที่น่าจับตาไม่แพ้กัน

        พื้นที่โดยรอบสถานีประตูน้ำจะถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง หรือ CBD เป็นศูนย์กลางของพื้นที่ที่มีความหลากหลายในระดับนานาชาติ 

        ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที ย่านธุรกิจการเงิน อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โรงแรม ร้านค้า และร้านอาหารจำนวนมากก็มีการรวมตัวกันอยู่หนาแน่น

        แต่สิ่งที่เป็น จุดอ่อนของประตูน้ำในตอนนี้ก็คือการเดินทางที่ยังไม่มีระบบรางเข้าถึง ซึ่งตามแผนหลังพัฒนาสถานีประตูน้ำขึ้นมาแล้ว ย่านนี้จะเป็นศูนย์กลางการจ้างงานและศูนย์รวมนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

        แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จะเน้นไปที่การสนับสนุนศักยภาพ และบทบาทของพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองที่มีความหนาแน่นสูง เชื่อมโยงธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ต่อเนื่องจากย่านสยาม-ราชประสงค์ รวมไปถึงย่านมักกะสัน-พระราม 9 

        ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเมื่อสมบูรณ์แล้วย่านนี้จะสมบูรณ์ทั้งทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำที่น่าจับตามาก ๆ ครับ ยิ่งถ้าเพิ่มโครงข่ายทางเท้าในพื้นที่รอบสถานีให้เชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อก็จะยิ่งคึกคักขึ้นไปอีก

tod-ประตูน้ำ1

tod-ประตูน้ำ-2

 

        สถานีลำสาลี - ศูนย์กลางชุมชน 

        อย่างที่พวกเรารู้กันดีว่าย่านรามคำแหง ลำสาลี เป็นย่านที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นครับ ศักยภาพนี้เองพื้นที่โดยรอบสถานีลำสาลีจึงถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นศูนย์ชุมชน หรือ community center 

        ซึ่งจุดนี้ทำให้เกิดเป็น ตัวอย่างการพัฒนา TOD ในพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรหลักทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ และพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมมากมายในอนาคต

        ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจการค้าการบริการ รวมไปถึงด้านนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ

        ซึ่งเมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วสถานีลำสาลีจะเป็นจุดตัดสถานีรถไฟฟ้า 3 เส้นทางคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีส้มและสายสีน้ำตาลที่เอื้อการการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสมบูรณ์แบบ

        แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จะเน้นไปที่สร้างความเชื่อมโยงการเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบราง ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมผสมผสานวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมและวิถีชีวิตคนเมืองสมัยใหม่มากขึ้น

        และอย่าลืมว่าบริเวณนี้ยังมีคลองแสนแสบที่มีแผนจะส่งเสริมพื้นที่นันทนาการสำหรับการเดินทางเข้าสู่สถานีด้วยนะ โดยรวมจึงเป็นสถานีที่เอื้อต่อการใช้งานของคนในชุมชนจริง ๆ ครับ

tod-ลำสาลี1

tod-ลำสาลี-2

 

        สถานีวงเวียนใหญ่ - ศูนย์กลางพาณิชยกรรม (ธนบุรี)

        ปิดท้ายกันด้วยสถานีฝั่งธนบุรีกันบ้างดีกว่าครับ ซึ่งศูนย์กลางของฝั่งธนบุรีที่มีความคึกคักและครบเครื่องรอบด้านที่สุดก็ต้องยกให้กับวงเวียนใหญ่

        พื้นที่โดยรอบสถานีถูกกำหนดบทบาทตามผังเมืองรวมให้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรมศูนย์กลางรอง หรือ Sub CBD ต่อเนื่องจากศูนย์กลางพาณิชยกรรมหลัก หรือ CBD ของกรุงเทพฯย่านสีลม-สาทร 

        ซึ่งแน่นอนว่าความครบเครื่องนี้ส่งผลให้สถานีวงเวียนใหญ่เป็น ตัวอย่างการพัฒนา TOD ในพื้นที่พาณิชยกรรมหลักของฝั่งธนบุรี เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าการบริการและนันทนาการของพื้นที่ครับ

        แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่จะเน้นไปที่การฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมการค้าไปพร้อม ๆ กับการรักษาเอกลักษณ์ของย่านวงเวียนใหญ่ ให้สมดุลไปพร้อม ๆ กัน

        ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานพื้นที่ที่ผสมผสานวิถีชีวิตกิจกรรมของผู้คนแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่อย่างกลมกลืน เพื่อให้พื้นที่สามารถพัฒนากลุ่มอาคารเพิ่มความหนาแน่นและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงรถไฟฟ้าด้วยการเชื่อมโยงกับระบบคลองได้นั่นเองครับ

tod-วงเวียนใหญ่1

tod-วงเวียนใหญ่-2

 

        และทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้ก็คือ 5 สถานีต้นแบบ TOD ที่เตรียมจะมีแผนการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดที่วางไว้ของกรุงเทพมห่นครในอนาคต

        โดยรวมจะเห็นได้ว่ามีแผนปรับปรุงอย่างครบรอบด้าน หลัก ๆ ก็คือการผลักดันให้คนเมืองที่ต้องเดินทางเลือกใช้การขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจรนั่นเอง

        แต่นอกจากระบบขนส่งระบบรางแล้ว แผนพัฒนานี้ก็ยังส่งเสริมทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ ให้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเท้า ทางจักรยาน หรือแม้แต่ทางน้ำที่มุ่งมั่นปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นก็เช่นกัน

        รวมถึงการส่งเสริมพื้นที่พาณิชยกรรมแบบผสมผสานเอกลักษณ์ของแต่ละย่านเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นชุมชนเมืองเก่าที่เคยเป็นอยู่

        ทีนี้พวกเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทั้ง 5 สถานีต้นแบบจะสามารถเดินหน้าจริง ๆ ได้เมื่อไหร่ เพราะในตอนนี้ร่างผังเมืองรวมกทม. ก็ยังอยู่ระหว่างการปรับแก้อยู่เลย

        ซึ่งตามกำหนกการเห็นว่าจะมีการสรุป และประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2564 ที่จะถึงนี้ แล้วถึงจะเห็นการพัฒนาสถานี TOP ต้นแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นกว่านี้ครับ

F_20200921_002

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

Tag : TOD | Transit-Oriented Development | พัฒนาเมืองติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

THE STAGE mindscape แค่มานั่งชิลด์ ก็ฟีลกู๊ดแล้ววว!!!

Sales Gallery ที่ Chic ที่สุดแห่งหนึ่ง คือ จำลองฟีลของคอนโดให้มาอยู่ในร้านกาแฟ แถมเป็นสาขาของร้านกาแฟชื่อดังจากนนทบุรีด้วย

ติดดอยรีวิวสั้น กับ "Knightsbridge Kaset Society"

คอนโด ‘ม.เกษตรฯ’ ถิ่นเก่าผมเอง อัพเกรดด้วย BTS สายสีเขียว มุ่งสู่กลางเมือง ทำเอาอยากย้อนเวลากลับไปเรียนอีกครั้งเลย

ติดดอยรีวิวสั้น กับ "Aspire รัตนาธิเบศร์ 2"

ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแนะนำคนสนิทให้ไปซื้อ 'Aspire รัตนาธิเบศร์ 2' แล้วเค้าชอบมากกกก


ติดดอยโร้ดทู

"NAYA Residence" คอนโดนิยามใหม่เพื่อวัยอิสระ แห่งแรกริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นาฬิกาชีวิตของคนเรานี่ช่างหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ นะครับ หากมองย้อนกลับไปดูเองเมื่อไม่กี่ปีก่อน ผมยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นวันรุ่นใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่เลย ฮ่า ๆๆๆๆๆ

สัมผัสความ WONDER ย่านเกษตรฯ ที่ "Oneder Kaset" คอนโดฯ ใหม่ใกล้สายสีแดง!

ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนโครงการหนึ่งในย่านเกษตรฯ มาครับ เป็นโครงการติดริมถนนที่กำลังเริ่มต้นก่อสร้างแล้วล่ะ

"Atmoz Bangna" คอนโดใหม่จาก Asset Wise ที่สุดแห่งความสุข ซ่อนตัวอยู่ใจกลาง...บางนา

เป็นอีกปีวัดใจวงการอสังหา หลังจากที่ตลาดคอนโดเหือดแห้งมาร่วมปี ปีนี้เริ่มมีโครงการใหม่ๆ ทยอยบุกเบิกกันมากขึ้น อย่าง Asset Wise ปีนี้ก็มีบอกมาแล้วว่าจะมีคอนโดเปิดใหม่ถึง 5 โครงการด้วยกัน ซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึง "Atmoz Bangna (แอทโมซ บางนา)" กันครับ ดูเหมือนว่าปีนี้ "บางนา" จะกลายเป็นอีกหนึ่งทำเลขึ้นหม้อ


ติดดอยสไตล์

ลอดลายมังกร! เบื้องหลังการล่มสลายของยักษ์ใหญ่ "Evergrande" ที่ไทยต้องจับตามอง

นึกว่าอ่านนิยายลอดลายมังกรอยู่เลยครับ เพราะจะว่าไปช่วงปีนี้ข่าวของยักษ์ใหญ่อสังหาฯ อันดับ 2 ของจีนอย่าง "เหิงต้า" หรือ "Evergrande Group"

ส่อง "สยามสแควร์" หลังเซ็นทรัลคว้าบล็อก A พื้นที่ 7 ไร่ ในทำเลสุดไพรม์

ถือเป็นความท้าทายสุด ๆ ของ "กลุ่มเซ็นทรัล" เลยนะครับ สำหรับการมาบุกสยามสแควร์ แหล่งช็อปปิ้งขวัญใจทุกช่วงวัย และรายล้อมด้วยเจ้าถิ่นรอบตัวอย่าง “กลุ่มสยามพิวรรธน์” และ “กลุ่มเอ็ม บี เค” (เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสยามพิวรรธน์)

"ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" โฉมใหม่ ใหญ่สุดในไทย กว้างขึ้น 5 เท่า!!!

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในความทรงจำของผมเลยครับสำหรับ "ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์" เพราะเกือบทุกปีผมมักจะแวะเวียนไปเดินเล่นงานหนังสือแห่งชาติ และงาน Commart เสมอ 55555

เหล่าทาสสบายใจ เจ้านายก็แฮปปี้ “ส่อง 7 คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้” ที่น่าโดนที่สุดใน พ.ศ.นี้

เคยไหมครับ อยากอยู่คอนโด แต่ก็อยากเลี้ยงเจ้าตูบหรือเจ้าเหมียว แต่กฎคอนโดก็ไม่เป็นใจ ทำให้ใครหลายๆ คนอาจจะตัดคอนโดออกจากตัวเลือกในการเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนรักสัตว์ออกไปเลย

ติดดอยพารู้จัก “SiriHub Token” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทย

มีใครมีปัญหาแบบนี้มั้ยครับ มีเงินเย็นอยู่แต่ไม่รู้จะลงทุนอะไร วันนี้ติดดอยมีคำตอบให้ครับ เพราะเราจะชวนเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับ “SiriHub Token” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกของไทยที่กำลังจะเปิดให้จับจองภายในสิ้นปีนี้!!!

"The Playscape" โปรเจ็กต์สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการ เพราะการ "เล่น" ของเด็กคือเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้

"The Playscape" โปรเจ็กต์สนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาการ เพราะการ "เล่น" ของเด็กคือเครื่องมือสำคัญของการเรียนรู้


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com