รับสร้างบ้านปี 59 ส่อฟื้นตัว เตือน กทม.เป็น “เรดโอเชียน”

รับสร้างบ้านปี 59 ส่อฟื้นตัว เตือน กทม.เป็น “เรดโอเชียน”

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 27 Mar 2016   16:05
 
        ส.ไทยรับสร้างบ้าน เผย 2 เดือนตลาดรับสร้างบ้านคึกคัก แต่ห่วงเศรษฐกิจปีนี้ไม่ฟื้นตัวอาจฉุดกำลังซื้อถดถอย ประเมินปริมาณบ้านสร้างเองทั่วประเทศ 8 หมื่นหน่วย มีแนวโน้มเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านสูงถึง 1.6 หมื่นหน่วย แต่แชร์ตลาดจริงได้แค่ 1 ใน 3 คิดเป็น 5 หมื่นหน่วยต่อปี แนะผู้ประกอบการเร่งปรับตัว ทั้งการขยายทำเล การลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา ชี้ตลาดรับสร้างบ้านใน กทม.เป็นเรดโอเชียนแล้ว 

        นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) เผยว่า
 
        ตลาดรับสร้างบ้าน 2 เดือนแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ.2559) มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีที่แล้ว แต่ยอมรับว่ายังน่าเป็นห่วงในระยะถัดไป ด้วยเพราะไม่มีปัจจัยบวกใดๆ มาสนับสนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ และปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ยังส่อแววไม่ฟื้นตัวจริง
 
        แต่ภาพการฟื้นตัวของตลาดรับสร้างบ้านที่เห็นอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านเองมีการจัดกิจกรรมการตลาดกันคึกคักมากขึ้น และก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อั้นมานาน
 
        อย่างไรก็ดี แนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้ที่ยังทรงตัว หรือชะลอตัวอาจส่งผลให้กำลังซื้อใหม่ชะลอตัวตามกัน ขณะที่รัฐบาลเองก็มีมาตรการสนับสนุนเฉพาะบ้านจัดสรรเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ประกอบการคงต้องปรับตัวเองอย่างมาก เพื่อจะประคองตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากปี 2559 นี้ไปให้ได้

        ปี 2559 นี้ สมาคมฯ ประเมินว่าปริมาณ “บ้านสร้างเอง” ทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 8 หมื่นหน่วย โดยประชาชนที่มีแนวโน้มเลือกใช้บริการผู้ประกอบการ “รับสร้างบ้าน” คาดว่ามีสัดส่วนร้อยละ 18-20 หรือประมาณ 1.5-1.6 หมื่นหน่วยเศษ ส่วนที่เหลือร้อยละ 80 ยังคงใช้บริการผู้รับเหมาทั่วไปและรายย่อย
 
        โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
 
        กลุ่มประชาชนที่สร้างบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด และส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด กลุ่มนี้บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บริการได้ เพราะมูลค่าต่อหน่วยต่ำ และไม่คุ้มค่าดำเนินการ
 
        อีกกลุ่มได้แก่ ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกว่าจ้างบริษัทสถาปนิกออกแบบ โดยเมื่ออกแบบเสร็จแล้วผู้รับเหมาก็จะประมูลราคาแข่งขันกัน บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่จะไม่นิยมร่วมประมูลงานลักษณะนี้

        “การพัฒนาขนาดของตลาดรับสร้างบ้านให้ขยาย และเติบโตนั้น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมฯ สมาคมการค้า ไม่ควรมองแค่การขยายตัวเฉพาะปริมาณ และมูลค่ารวมเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญต่อการขยายทำเล หรือพื้นที่ควบคู่กันไป ในอดีตที่ผ่านมา เค้กก้อนเดิมของผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่แข่งขันกันอยู่ในธุรกิจนี้ก็คือ ทำเลหรือพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีผู้ประกอบการอยู่จำนวนหนึ่งแข่งขัน และแบ่งเค้กกัน ปัจจุบันขนาดเค้กยังเท่าเดิม หรืออาจเล็กลงด้วยซ้ำ แต่มีผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเศรษฐกิจประเทศชะลอตัว หรือหดตัว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่แข่งขันอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ ที่กลายเป็นตลาดเรดโอเชียนไปแล้ว ต้องประสบปัญหาทางธุรกิจ และการเงินอย่างรุนแรง”

        สำหรับแนวทางการปรับตัวที่ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความสำคัญ ได้แก่
 
        การหาทางลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดเสียหายของงานก่อสร้าง เช่น หันมาใช้ระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป หรือผลิตในโรงงานมากขึ้น ฯลฯ
 
        รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ เช่น สร้างนวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ และโดนใจผู้บริโภค
 
        การพัฒนาซัปพลายเชนเพื่อนำเสนอบริการลูกค้าได้แบบเป็นแพกเกจเดียวกัน หรือแม้แต่การพัฒนาเป็นระบบแฟรนไชส์ ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน เป็นต้น
 
        ทั้งนี้ หากว่าผู้ประกอบการไม่มีการปรับตัวใดๆ แนวทางการแข่งขันก็คงไม่อาจหลีกหนีการแข่งขันราคา ซึ่งสวนทางต่อลักษณะธุรกิจรับสร้างบ้านที่จุดขายไม่ใช่ราคาต่ำ แต่คือ คุณภาพการบริการ และความคิดสร้างสรรค์

        อย่างไรก็ดี ตัวเลขของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีจำนวนถึง 1.5-1.6 หมื่นหน่วยนั้น แต่ในความเป็นจริงพบว่า ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้ ปัจจุบัน มีแชร์ส่วนแบ่งตลาดเพียงปีละ 4,800-5,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1.4-1.5 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น
 
        ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนได้ว่าโอกาสทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านยังมีอยู่อีกมาก หากว่าสามารถเข้าถึงกำลังซื้อผู้บริโภคในต่างจังหวัด หรือขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มิใช่แข่งขันกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ หรือแย่งเค้กก้อนเดิมที่นับวันจะเล็กลงๆ 
 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

หนึ่งในคอนโดที่ปล่อยเช่าดีมาก ตอนเช้าย้ายออก ตอนบ่ายย้ายเข้าเลย

จะมีคอนโดปล่อยเช่าอยู่อันนึง ที่แม้แต่ตอนโควิดก็ไม่มีผลอะไร มีคนเช่าตลอดๆ แทบไม่มีช่วงว่าง บางครั้งคือ คนเก่าย้ายออกตอนเช้า ตอนเย็นคนใหม่ใส่หน้ากากอนามัยขนของเข้าอยู่ต่อเลย

"Kave Wonderland" คอนโดแดนมหัศจรรย์ เพราะอยู่ที่นี่ก็เหมือนได้อยู่สวนสนุกทุกวันไปเลย!

หลังจากที่ผมถ่ายรูปห้องตัวอย่างใน Sales Gallery เสร็จ ผมก็หันไปบอกกับคุณบี ที่มาด้วยกัน เชื่อไหมว่า แป๊บๆ เดี๋ยวก็ Sold Out!!

"iCondo Activ พัฒนาการ" คอนโดราคาดีที่มาเพื่อ "พัฒนา" ให้พัฒนาการ "แอคทีฟ" กว่าใคร

แวบแรกหลังจากที่เลี้ยวรถเข้ามาแล้วได้เห็นตัวอาคารของ "iCondo Activ พัฒนาการ" ผมรู้สึกได้เลยว่า นี่มันโครงการแบบวัยรุ่นตะโกนเลยนี่หว่า


ติดดอยโร้ดทู

"Park 85 residences" (พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส) คอนโดระดับ Ultimate Luxury ใกล้ BTS อ่อนนุช

โครงการ "Park 85 residences" (พาร์ค 85 เรสซิเดนเซส) ตัวนี้เป็นอีกคอนโดหรูที่ไม่ใช่แค่หรูธรรมดา เพราะนี่คือคอนโดระดับ 'Ultimate Luxury' เลยทีเดียว!! เป็นโครงการคอนโดจาก 'แฟนเดอร์ เฮลเวติค ไทย' หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นหู แต่ถ้าพูดถึง 'โรงเรียนบางกอกพัฒนา' หลายๆ คนอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาทันที

"The Key รัตนาธิเบศร์" ว่าที่คอนโดใหม่จาก Land and House ใกล้สายสีม่วง สถานีไทรม้า แค่ไม่กี่ก้าวเดิน

วันก่อนขับรถผ่านสถานีไทรม้า เหลือบๆ ตาไปเห็นที่ดินแปลงหนึ่งล้อมสังกะสี มีไวนิลติดเอาไว้ เลยลองลงไปดู พบว่าเป็นที่ดินที่ทาง “แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” เตรียมพัฒนาเป็นคอนโดใหม่ภายใต้แบรนด์ 'The Key' กับโครงการ 'The Key รัตนาธิเบศร์' นั่นเอง


ติดดอยสไตล์

ทำไม AP ถึงเปิดโครงการเพิ่ม ทั้งที่เจ้าอื่น ‘ชะลอ‘? แถมไม่ใช่เปิดแบบปกติ แต่เป็น ‘Aggressive Growth’ !!!

“ปี 67 เป็นปีของตัวจริง” หลังจากปล่อยให้หลายเจ้าแถลงงบปึ 66 และแผนปี 67 ไปก่อน ‘AP Thai’ ถึงจะปล่อยของให้สมกับเป็น ‘เบอร์ 1‘ ของบริษัทอสังหาฯ ด้วย ….

รู้จักการ "Retention (รีเทนชั่น)" อีกหนึ่งวิธีช่วยผ่อนบ้านให้ชิลขึ้น

จริงๆ ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการผ่อนบ้านให้ดอกถูกลงอย่างการ 'Refinance' (รีไฟแนนซ์) มาแล้ว แต่นอกจากการ 'Refinance' ชาวผ่อนบ้านยังมีทางออกอีกอย่างก็คือการ 'Retention' (รีเทนชั่น) นั่นเองครับ

พาไปจิบต้นตำนาน Dirty Coffee ที่ร้าน "Bear Pond Espresso" ร้านกาแฟเล็กๆ ในย่าน Shimokitazawa

แม้ไปโตเกียวหนนี้ แม้ผมจะกดกาแฟอุ่นจากเครื่องหยอดเหรียญมากินง่ายๆ (และอุ่นมือแก้หนาวไปในตัว) อยู่ทุกวัน แต่ก็มีร้านกาแฟร้านหนึ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปเยี่ยมให้ได้สักครั้งอยู่นะ

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน" กุมภาพันธ์ 2567

ไหนใครกำลังจะรีไฟแนนซ์กันบ้าง ใครกำลังผ่อนบ้านอยู่เพลิน ๆ นี่ห้ามลืมเด็ดเลยนะ เพราะหนี้บ้านพอพ้น 3 ปีแรก ดอกเบี้ยจะพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย

ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นด้วยการ Refinance เรื่องที่มือใหม่หัดผ่อนบ้านต้องควรรู้

สำหรับใครผ่อนบ้านมานานหลายปีแล้วการรีไฟแนนซ์ อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มผ่อนบ้าน การรีไฟแนนซ์เป็นเรื่องสำคัญที่ผมแนะนำให้ศึกษาเอาไว้ เพราะเป็นประโยชน์แก่เราชาวผ่อนบ้านมากๆ

#ติดดอยรวมมาให้ "ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน" กุมภาพันธ์ 2567

'เดือนแห่งความรัก' ก็เป็นฤกษ์ดีสำหรับใครที่อยากมีเรือนหอเนอะ เดือนนี้มีข่าวดีว่าดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่มกลับมาแล้วนะ


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com