รับสร้างบ้านปี 59 ส่อฟื้นตัว เตือน กทม.เป็น “เรดโอเชียน”

รับสร้างบ้านปี 59 ส่อฟื้นตัว เตือน กทม.เป็น “เรดโอเชียน”

Home   /   ติดดอยคอยบอก

โซน : 27 Mar 2016   16:05
 
        ส.ไทยรับสร้างบ้าน เผย 2 เดือนตลาดรับสร้างบ้านคึกคัก แต่ห่วงเศรษฐกิจปีนี้ไม่ฟื้นตัวอาจฉุดกำลังซื้อถดถอย ประเมินปริมาณบ้านสร้างเองทั่วประเทศ 8 หมื่นหน่วย มีแนวโน้มเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านสูงถึง 1.6 หมื่นหน่วย แต่แชร์ตลาดจริงได้แค่ 1 ใน 3 คิดเป็น 5 หมื่นหน่วยต่อปี แนะผู้ประกอบการเร่งปรับตัว ทั้งการขยายทำเล การลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา ชี้ตลาดรับสร้างบ้านใน กทม.เป็นเรดโอเชียนแล้ว 

        นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) เผยว่า
 
        ตลาดรับสร้างบ้าน 2 เดือนแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.พ.2559) มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีที่แล้ว แต่ยอมรับว่ายังน่าเป็นห่วงในระยะถัดไป ด้วยเพราะไม่มีปัจจัยบวกใดๆ มาสนับสนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ และปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ยังส่อแววไม่ฟื้นตัวจริง
 
        แต่ภาพการฟื้นตัวของตลาดรับสร้างบ้านที่เห็นอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านเองมีการจัดกิจกรรมการตลาดกันคึกคักมากขึ้น และก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่การกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อั้นมานาน
 
        อย่างไรก็ดี แนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้ที่ยังทรงตัว หรือชะลอตัวอาจส่งผลให้กำลังซื้อใหม่ชะลอตัวตามกัน ขณะที่รัฐบาลเองก็มีมาตรการสนับสนุนเฉพาะบ้านจัดสรรเป็นหลัก ดังนั้น ผู้ประกอบการคงต้องปรับตัวเองอย่างมาก เพื่อจะประคองตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากปี 2559 นี้ไปให้ได้

        ปี 2559 นี้ สมาคมฯ ประเมินว่าปริมาณ “บ้านสร้างเอง” ทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 8 หมื่นหน่วย โดยประชาชนที่มีแนวโน้มเลือกใช้บริการผู้ประกอบการ “รับสร้างบ้าน” คาดว่ามีสัดส่วนร้อยละ 18-20 หรือประมาณ 1.5-1.6 หมื่นหน่วยเศษ ส่วนที่เหลือร้อยละ 80 ยังคงใช้บริการผู้รับเหมาทั่วไปและรายย่อย
 
        โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
 
        กลุ่มประชาชนที่สร้างบ้านราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด และส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด กลุ่มนี้บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บริการได้ เพราะมูลค่าต่อหน่วยต่ำ และไม่คุ้มค่าดำเนินการ
 
        อีกกลุ่มได้แก่ ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกว่าจ้างบริษัทสถาปนิกออกแบบ โดยเมื่ออกแบบเสร็จแล้วผู้รับเหมาก็จะประมูลราคาแข่งขันกัน บริษัทรับสร้างบ้านส่วนใหญ่จะไม่นิยมร่วมประมูลงานลักษณะนี้

        “การพัฒนาขนาดของตลาดรับสร้างบ้านให้ขยาย และเติบโตนั้น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมฯ สมาคมการค้า ไม่ควรมองแค่การขยายตัวเฉพาะปริมาณ และมูลค่ารวมเท่านั้น แต่ควรให้ความสำคัญต่อการขยายทำเล หรือพื้นที่ควบคู่กันไป ในอดีตที่ผ่านมา เค้กก้อนเดิมของผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่แข่งขันกันอยู่ในธุรกิจนี้ก็คือ ทำเลหรือพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีผู้ประกอบการอยู่จำนวนหนึ่งแข่งขัน และแบ่งเค้กกัน ปัจจุบันขนาดเค้กยังเท่าเดิม หรืออาจเล็กลงด้วยซ้ำ แต่มีผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่เพิ่มมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเศรษฐกิจประเทศชะลอตัว หรือหดตัว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่แข่งขันอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ ที่กลายเป็นตลาดเรดโอเชียนไปแล้ว ต้องประสบปัญหาทางธุรกิจ และการเงินอย่างรุนแรง”

        สำหรับแนวทางการปรับตัวที่ผู้ประกอบการควรหันมาให้ความสำคัญ ได้แก่
 
        การหาทางลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดเสียหายของงานก่อสร้าง เช่น หันมาใช้ระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป หรือผลิตในโรงงานมากขึ้น ฯลฯ
 
        รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ เช่น สร้างนวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ และโดนใจผู้บริโภค
 
        การพัฒนาซัปพลายเชนเพื่อนำเสนอบริการลูกค้าได้แบบเป็นแพกเกจเดียวกัน หรือแม้แต่การพัฒนาเป็นระบบแฟรนไชส์ ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน เป็นต้น
 
        ทั้งนี้ หากว่าผู้ประกอบการไม่มีการปรับตัวใดๆ แนวทางการแข่งขันก็คงไม่อาจหลีกหนีการแข่งขันราคา ซึ่งสวนทางต่อลักษณะธุรกิจรับสร้างบ้านที่จุดขายไม่ใช่ราคาต่ำ แต่คือ คุณภาพการบริการ และความคิดสร้างสรรค์

        อย่างไรก็ดี ตัวเลขของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมีจำนวนถึง 1.5-1.6 หมื่นหน่วยนั้น แต่ในความเป็นจริงพบว่า ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่แข่งขันอยู่ในธุรกิจนี้ ปัจจุบัน มีแชร์ส่วนแบ่งตลาดเพียงปีละ 4,800-5,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1.4-1.5 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น
 
        ซึ่งจากข้อมูลสะท้อนได้ว่าโอกาสทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้านยังมีอยู่อีกมาก หากว่าสามารถเข้าถึงกำลังซื้อผู้บริโภคในต่างจังหวัด หรือขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น มิใช่แข่งขันกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ หรือแย่งเค้กก้อนเดิมที่นับวันจะเล็กลงๆ 
 

Tag :ติดดอยแนะนำ

ติดดอยรีวิว

"SUPALAI ICON สาทร" ความท้าทายเล็กๆ กับการเปลี่ยนสถานทูตให้เป็น Luxury Condo

มีความท้าทายเล็กๆ กับการเปลี่ยนอดีต ’สถานทูตออสเตรเลีย‘ ให้กลายมาเป็น ‘Luxury Condo’ และ ’Mixed-Use’ ระดับ ’iconic’ ริม ’ถนนสาทร‘

5 ข้อน่ารู้ ก่อนไปสู่ขอ "LIFE เจริญนคร-สาทร" เปิดให้จับจองวันแรก 29-30 มิ.ย. นี้

ต้องยอมรับว่า ตั้งแต่เจ้าสัว CP หอบเงินมาลงทุนโค-ตะ-ระบิ๊กโปรเจคมูลค่านับหมื่นล้าน ทั้ง ICONSIAM , ICS และ รถไฟฟ้าสายสีทอง

ทำไม "AssetWise" มาเปิดโครงการ "KAVE GENESIS" คอนโดใหม่ที่นครปฐม?

ทำไม คาเฟ่ ร้านอาหารดีๆ จึงมักฝังตัวตาม เลียบด่วนรามอินทรา พุทธมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "นครปฐม" ที่มักมีร้านดีๆหลายร้านหลากหลาย


ติดดอยโร้ดทู

"The PARKLAND สุขุมวิท-อุดมสุข" อีกคอนโดตัวแรงแห่งปี ทำเลดีใกล้ BTS อุดมสุข

ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ผมเห็น 'เพจที่ว่างๆ' ลงข้อมูลโครงการ มีหลายๆ คอมเม้นให้ความสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับ ด้วยเหตุผลเดียวกันคือทำเลโครงการดีจัด!!

ชิลล์ให้สุด แล้วไปหยุดที่ "CABANAS Hua Hin" คอนโดพร้อมอยู่ใกล้หาดแค่ 300 เมตร!!!

ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ เวลานึกอยากเที่ยวทะเลมักจะพุ่งตัวไปที่โซนหัวหินตลอดเลย

"KROMO, Curio Collection by Hilton" โรงแรมใหม่ตรงข้าม Emsphere ที่ทำให้พร้อมพงษ์ "พร้อม" มาก!

พร้อมพงษ์เดี๋ยวนี้ถือว่าพร้อมแล้ว พร้อมอยู่ พร้อมต่อสุดๆ และโครงการต่างๆ ก็จ่อคิวรอขึ้นกันพรวดพราด


ติดดอยสไตล์

ลองของ Guss Grocery กับไอติมรสใหม่ 9 รสจาก 9 แบรนด์ไทยที่ทุกคนรู้จัก!!!

ขอลองของซะหน่อย เห็นช่วงนี้เค้านิยมของหวานผสมของคาว จนได้เจอไอติมรสไทยแท้ กับแบรนด์ดังที่เราคุ้ยเลย

"พี่สิบหมื่น" เปิดแคมเปญ "Sansiri Proud of Pawrents" เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของ #PetsofSansiri

นี่คือ ยุคสมัยที่คนมีลูกเป็น ‘น้องหมา น้องแมว’ เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว และรักเค้าไม่ต่างจากคน ดังนั้นเราจึงใช้คำว่า ‘ผู้ปกครอง’ กับน้อนๆ ได้เหมือนกัน

จาก "พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ" สู่ "Phenix : อร่อยฟิน บินได้" แหล่งรวมไลฟ์สไตล์อาหารและเครื่องดื่ม ยิ่งใหญ่ระดับโลก

จะว่าไปก็ถือเป็นการปรับโฉมครั้งที่ 4 แล้ว สำหรับ "พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ" แลนด์มาร์กที่อยู่คู่ถนนเพชรบุรีมาช้านาน ตำนานที่ยังมีลมหายใจ

The Pablo Bangkok ร้านอาหารฟีลดีเหมือนนั่งอยู่ในร้านแถบอเมริกาใต้!!!

ไก่อบที่ดีมันต้องนุ่มแบบนี้แหละ The Pablo Bangkok ทำดี ทำถึงมาก!!!

ปล่อยให้ความไม่สบายใจเป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์!! ติดดอยชวนขอพรแบบปังๆ ที่ "ศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานซังฮี้"

เคยรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็ไม่ราบรื่นไหมครับ? แล้วเคยรู้สึกเครียดและหาทางออกกันไม่ได้บ้างไหม? เวลารู้สึกแบบนี้ ทุกคนทำอย่างไรกันบ้างครับ? ไปพบจิตแพทย์ ปรึกษานักจิต หรือระบายให้เพื่อนฝูงฟัง...? แต่สำหรับผมบอกเลยครับ เพิ่มการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในตัวเลือกด้วยเสมอ 5555

Habacoa จับมือ ZHA ส่ง Bahamas Marina ท่าเรือยอร์ชที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ ที่มาพร้อม Nightclub และ คาสิโนในที่เดียว

โดยโครงการนี้จะเป็นสโมสรท่าเรือยอร์ช ในท่าจอดเรือบาฮามาสที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ บนพ้นที่ประมาณ 2,320 ตร.ม. และเป็นส่วนหนึ่งของ Habacoa Marina Development และคาดว่าจะเปิดในปี 2570


© 2018 CONDOTIDDOI

ME ESTATE CO.,LTD
92/21 HOLLYWOOD STREET CENTER
PHAYATHAI RD. RACHATEVEE
BANGKOK 10400 THAILAND

02-656-6776
condotiddoi@gmail.com

CONTACT US

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

CONDOTIDDOI

085-546-4694

info.condotiddoi@gmail.com

Copyright www.condotiddoi.com © 2018
web design & programming by www.smilephp.com