ติดดอยล้อมวงเล่า
 
ติดดอยล้อมวงเล่า >>
Media Object

ไปกันยัง Central Westgate

เมื่อหลายวันก่อน ผมได้หาเวลาแวะไปดู Central Wesatgate ห้างเปิดใหม่ซะหน่อย >>

By Tiddoi